BMW E36  325i M50 Sedan
 011 pcs.
  ->

~ 8 499 р. по ZZap
Touring bicycle holder
 until 08/2008y.
 011 pcs.
  ->

~ 11 040 р. по ZZap
82 71 2 166 924 Touring bicycle holder part BMW
Touring bicycle holder
 until 08/2008y.
 011 pcs.
  ->

~ 9 735 р. по ZZap
Bicycle rack
1 SATZ  until 04/1994y.
 011 pcs.
  ->

~ 7 326 р. по ZZap
Touring bicycle holder
 until 07/1995y.
 011 pcs.
  ->

~ 7 278 р. по ZZap
EBA documentation: EBA 9789476
Touring bicycle holder
1 SATZ  until 10/2001y.
 011 pcs.
  ->

~ 8 480 р. по ZZap
Touring bicycle holder
1 SATZ  until 04/1994y.
 021 pcs.
  ->


EBA documentation: EBA 9784810
Adapter for bicycle rack
 031 pcs.
  ->

~ 719 р. по ZZap
82 12 9 401 403 Rubber inlays,thin part BMW
Rubber inlays,thin
 042 pcs.
  ->

~ 96 р. по ZZap
Belt for bicycle rack
 051 pcs.
  ->

Retaining arm
 061 pcs.
  ->

Travers bars lockable
 071 pcs.
  ->

Wheel base
 081 pcs.
  ->

Mounting-kit
1 SATZ
 091 pcs.
  ->

~ 899 р. по ZZap
Key (Code)
 101 pcs.
  ->

~ 1 400 р. по ZZap
Lock cylinder with key
1 ST?CK